Vi har ingen schemabunden yogaverksamheten längre. Däremot arrangerar vi events då och då. Vill du ha info om dessa så följ vårt konto på instagram och Fb. Eller anmäl dig vår mejllista.