hej@addroom.se

Behandlingar

Behandlingar

Addroom vill ge dig möjlighet att titta in i dina inre rum. Även de delar som du kanske inte alltid är så stolt över.
När du har förståelse för även de delarna och kan omfamna dem med kärlek och acceptans, det är då som du har möjlighet att komma till läkning och sluta fred med dig själv. 

Marion Rosens vision var att främja fredsarbetet på jorden genom rosenmetoden.

 

Jag arbetar med ett urval av komplementärmedicinska metoder för att hjälpa människor med sitt inre, i syfte att stärka det personliga och själsliga medvetandet.

Jag riktar mig till dig som vill förhöja din personliga medvetenhet, livsglädje och till dig som bär på fysisk och psykisk smärta.

Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen.

Känsliga händer som läser vårt mest ursprungliga språk, – kroppens språk.

I Rosenmetoden jobbar terapeuten med sina händer och beskriver i ord vad kroppen ger uttryck för. Terapeuten medvetande-gör var i kroppen som det finns återhållen energi, som fysiskt yttrar sig i ansträngda muskler och spänningar. När klienten får hjälp med att känna hur ansträngda musklerna är och hur det känns när de slappnar av så skapar det möjlighet att komma i kontakt med känslorna bakom spänningarna, det som emotionellt ligger bakom de spända musklernas arbete. Successivt kan läkning ske. Valv efter valv kan öppnas.

Rosenbehandling är ofta väldigt verksam men det är ingen quick-fix. Precis som vid all annan slags terapi som syftar till personlig utveckling så tar det tid att ställa om invanda livsmönster. Det kan vara jobbigt att känna men när vi gör det kommer vi närmare oss själva och våra medmänniskor. Vi börjar leva, inte bara överleva.

Utbildningen är 4 år till certifierad Rosenterapeut och vi har självklart tystnadsplikt.

Hur ofta ska jag ta behandling?

En behandling fortsätter även när du går hem. Processen är i gång, därför kan känslor och insikter komma fram mellan behandlingarna. Lämplig tid kan vara ca 1-2 veckor mellan behandlingarna. Längden på behandlingstiden (antal tillfällen) beror på ditt behov. 

Passar Rosenmetoden för alla?

Nej. Rosenmetoden passar Ej vid:
• Svår psykiatrisk sjukdom
• Omfattande behov av psykofarmaka
• Akut kris – då kan försvaren behövas för att hålla ihop
• Akuta sjukdomstillstånd som kräver traditionell sjukvård

Finns fysiska biverkningar?

Smärtor kan dyka upp:
• När muskler slappnar av och blodcirkulationen kommer igång.
• När muskler håller kvar sin spänning och medvetenheten har ökat om att den är spänd.

Oftast lättar dessa smärtor efter en tid. Smärtan bär alltid en information.

Hoppas denna korta information har gjort dig mer intresserad av Rosenmetoden och framför allt inspirerat dig att utöka din självkännedom.

Muskelspänningar

Vad gör muskelspänningar med dig?

Fysiskt:
• Begränsar fysisk rörlighet
• Begränsar andningen och blodcirkulationen
• Åstadkommer fysisk smärta

Känslomässigt:
• Hindrar förmågan att spontant uppleva och uttrycka känslor
• Begränsar vår kreativitet, våra resurser och vår kraft
• Begränsar våra upplevelser i livet

Muskelspänningar är muskler i ständigt arbete. Detta stjäl kraft och kan därigenom bidra till trötthet.

Avslappning

Vad händer vid avslappning?

Fysiskt:
• Ökad rörlighet
• Minskad smärta
• Ökad cirkulation av blod och lymfa
• Stärkt immunförsvar
• Friare andning
• Minskad trötthet

Känslomässigt:
• Känslor som varit nedtryckta kan komma upp till ytan och upplevas
• Minnen kan bli medvetna
• Ökad kreativitet
• Resurserna ökar – våga mer – uttrycka mer – handla mer

Användningsområden

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

Fysiskt:
• Lider av fysisk smärta
• Har muskelspänningar eller hållningsproblem
• Lider av sömnlöshet eller trötthet
• Stressrelaterade symtom

Känslomässigt:
• Lever i dina attityder
• Vill uppnå större kroppsmedvetande
• Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
• Söker  känslomässig förändring

Livscoachande samtal

Genom att nå sina mål så ökar den egna självtilliten och självkänslan stärks.

Coaching handlar om att bli mer medveten om sina resurser och inneboende potential samt att göra de val som leder till ett resultat som man själv satt upp och gynnar ens personliga utveckling. Genom att ställa frågor hjälper coachen klienten att uppfylla sina mål. Svaren finns oftast inom oss själva. Det är en process som fokuserar på att klienten vidtar åtgärder för att att genomföra den förändring i beteenden som leder till önskvärt resultat.

Våra verktyg

Genom samtal och kroppsförankringar, vilket NLP ( Neuro Lingvistisk Programmering) inkluderar genomgår klienten en personlig upptäckt som ökar klientens medvetenhet och dess ansvar. Genom dessa processer byggs struktur, support och feedback ur en gemensam överenskommelse mellan klient och coach.

Det coachande förhållningssättet är att lyssna in sin klient och ställa frågor som leder till ökad medvetenhet om de inneboende resurser för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. 
Metoderna är modellerade från framgångsrika terapeuter, ledare, idrottsmän/kvinnor, talare, konstnärer med flera för att skapa de bästa metoderna för att bli mer motiverad, handlingskraftig, kreativ och avslappnad.

Neuro

Hur hjärnan och våra sinnen får och lagrar information och hur informationen sen bearbetas och filtreras. Genom att använda NLP kan du lättare hantera dina inre föreställningar och styra dina tankar så kan du:

• Ändra dina uppfattningar om situationer och människor
• Påverka reaktioner, dina och andras
• Skapa den framtid du vill ha
• Bygga de relationer du vill ha

Lingvistisk

Hur vi använder språket och orden och hur det påverkar oss. Genom att lära dig att kommunicera och behärska språket kan du:

• Förmedla det du verkligen vill säga och bli förstådd
• Kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt
• Förbättra kvaliteten på den information du utbyter med andra

Programmering

Är hur vi formar vårt beteende och våra vanor. Det är en kombination av hur vi tänker, våra värderingar och föreställningar. När du lärt dig uppfatta dina egna och omgivningens strategier kan du också förändra det du vill förändra och uppnå de resultat du vill uppnå. Du kan använda NLP för att otroligt många saker eller något annat som du vill förändra eller uppnå. Vad skulle det innebära för dig om du kunde påverka ditt liv i positiv riktning?

kroppsterapeuterna
KrY-sigill
icc-badge
icnlp-badge
emcc-badge
kroppsterapeuterna
KrY-sigill
icc-badge
icnlp-badge
emcc-badge

Prenumerera på allt nytt

Håll er uppdaterad!

Addroom © 2018. All Rights Reserved.

Crafted by AdrianHaryana.com